Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Informacje o środowisku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Utworzony: 2017-10-15 | Zmodyfikowany: 2017-10-15 21:49

2. Informacje o środowisku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Utworzony: 2017-10-15 | Zmodyfikowany: 2017-10-15 21:47

3. Najbliższa sesja

Ogłoszenie

Ogłoszenie Przewodniczący Rady Gminy w Czarnożyłach podaje do wiadomości, że w dniu 17 października 2017 roku o godzinie 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy. Na sesji Rady Gminy: 1. Podjęcie uchwał w sprawach: - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 25/4 w miejscowości Czarnożyły, - zmieniająca uchwałę Nr XXIV/129/2016 z dnia 28 listopad a 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania...

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 07:51

4. Informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Czarnożyły

Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy...

Utworzony: 2016-08-02 | Zmodyfikowany: 2017-09-25 22:57

5. Rok 2017

Ogłoszenie Urzędu Gminy Czarnożyły

Utworzony: 2017-09-25 | Zmodyfikowany: 2017-09-25 22:52

6. Rok 2017

Uchwała Nr XXXIII/187/2017

Utworzony: 2017-09-12 | Zmodyfikowany: 2017-09-12 10:35

7. Rok 2017

Uchwała Nr XXXIII/188/2017

Utworzony: 2017-09-12 | Zmodyfikowany: 2017-09-12 10:35

8. Rok 2017

Uchwała Nr XXXIII/189/2017

Utworzony: 2017-09-12 | Zmodyfikowany: 2017-09-12 10:34

9. Rok 2017

Uchwała Nr XXXIII/186/2017

Utworzony: 2017-09-12 | Zmodyfikowany: 2017-09-12 10:29

10. Rok 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

Utworzony: 2017-09-08 | Zmodyfikowany: 2017-09-08 12:39

11. Rok 2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Utworzony: 2017-09-08 | Zmodyfikowany: 2017-09-08 12:07

12. Rok 2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Utworzony: 2017-09-05 | Zmodyfikowany: 2017-09-05 10:36

13. Rok 2017

Informacja Wójta Gminy Czarnożyły

Utworzony: 2017-08-31 | Zmodyfikowany: 2017-08-31 09:24

14. Rok 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2017-08-28 | Zmodyfikowany: 2017-08-28 14:13

15. Rok 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

Utworzony: 2017-08-22 | Zmodyfikowany: 2017-08-22 14:19

16. Rok 2017

Zapytanie ofertowe

Utworzony: 2017-08-21 | Zmodyfikowany: 2017-08-22 08:31

17. Rok 2017

Informacja z otwarcia ofert

Utworzony: 2017-08-18 | Zmodyfikowany: 2017-08-18 11:46

18. Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie

Utworzony: 2017-08-04 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 08:42

19. Rok 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 567938-N-2017 z dnia 2017-08-10 r. Gmina Czarnożyły: Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarnożyły do szkół prowadzonych przez Gminę Czarnożyły w roku szkolnym 2017/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chron...

Utworzony: 2017-08-10 | Zmodyfikowany: 2017-08-10 14:58

20. Informacje z realizacji budżetu

Sprawozdania z budżetu Gminy Czarnożyły za II kwartał 2017 r.

Utworzony: 2017-08-10 | Zmodyfikowany: 2017-08-10 09:23