Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1673449
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ165200
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 165200
   Godziny urzędowania 5798
   Organizacja urzędu 7480
   Struktura organizacyjna 9999
   Wybory ławników 1313
   Wybory i spisy 6099
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 2083
     Wybory do Sejmu i Senatu 2015 2899
     Referendum 2015 1378
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 3511
     Wybory prezydenckie 2015 3411
     Wybory samorządowe 2014r. 7001
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2476
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013 3140
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012 4603
     Wybory przeterminowe Wójta Gminy 2012 6435
     Wybory samorządowe 2010 8929
     Wybory prezydenckie 2010 6016
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 4341
     Spis rolny 2010 3813
     Spis Powszechny 2011 4412
   Tematy 5030
     Herb Gminy Czarnożyły 1873
     Wiadomości o gminie 1954
     Lokalizacja, mapa gminy 2643
     Historia 1880
     Galeria zdjęć 4734
     Edukacja 1871
     Zdrowie 1667
     Kultura i Sport 1991
     Unia Europejska 1534
   Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego 3993
     Rok 2017 6018
     Rok 2016 7580
     Rok 2015 4893
     Rok 2014 1148
     Rok 2013 1610
     Rok 2012 1570
     Rok 2011 1348
   Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego 4114
   Obwieszczenia 8962
     Rok 2016 1396
     Rok 2015 1867
     Rok 2014 2457
     Rok 2013 1748
     Rok 2011 1034
     Rok 2010 2137
     Rok 2009 1643
     Rok 2008 1421
     Rok 2007 13189
     Rok 2006 7461
   Nabór na wolne stanowiska pracy 27227
     Rok 2016 10263
     Rok 2015 2321
     Rok 2014 2924
     Rok 2012 6505
     Rok 2009 6631
     Rok 2008 6444
   Informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Czarnożyły 10834
     Rok 2017 290
     Rok 2016 786
     Rok 2015 1323
     Rok 2014 2333
     Rok 2013 4563
     Rok 2012 3614
     Rok 2011 2934
    ›    INFORMACJA dotycząca wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego 6090
    ›    Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych 27651
     Rok 2010 4159
     Skargi i wnioski 530
     Petycje 34
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży 2360
     Rok 2016 713
     Rok 2015 757
     Rok 2014 840
     Rok 2013 1047
     Rok 2012 920
Organy
   Wójt Gminy 10160
     Kompetencje 1710
     Kontakt 1623
     Dyżury 1498
     Zarządzenia 16631
     Decyzje i inne akty administracyjne 1337
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1412
   Zastępca Wójta Gminy 5098
   Sekretarz 4771
   Skarbnik 4414
   Rada Gminy 5542
     Przewodniczący Rady 3069
     Skład Rady 3051
     Regulamin 1589
     Kompetencje 1269
     Sesje 1663
    ›    Podsumowanie sesji 992
    ›    Najbliższa sesja 3145
     Uchwały Rady Gminy 2222
     Dyżury radnych 1378
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1369
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1440
     Kontakt z radnymi 1418
   Komisje Rady 3130
     Podstawa prawna 2677
     Komisja Gospodarczo - Finansowa 1356
    ›    Skład osobowy 1246
     Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 1337
    ›    Skład osobowy 1160
     Komisja Rewizyjna 1219
    ›    Skład osobowy 1245
   Stanowiska jednoosobowe 5814
     Stanowisko ds administracyjno - gospodarczych i ochrony przeciwpożarowej 2197
     Stanowisko ds organizacyjnych, działalności gospodarczej oraz obrony 2208
     Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki wodnej 2236
     Stanowisko ds gospodarki odpadami, ochrony przyrody i utrzymania czystości 2372
     Stanowisko ds księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2093
     Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej 2027
     Stanowisko ds księgowości podatkowej 2510
     Stanowisko ds obsługi kasowej i rolnictwa 803
     Stanowisko ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego 2072
     Stanowisko ds samorządu 1932
     Stanowisko ds obsługi prawnej 1730
   Urząd Stanu Cywilnego 5373
Prawo Lokalne
   Statut 5769
   Regulamin 6363
   Zarządzenia 278
     Rok 2017 890
     Rok 2016 3167
     Rok 2015 5622
     Rok 2014 5500
     Rok 2013 6345
     Rok 2012 6888
     Rok 2011 9996
     Rok 2010 785
     Rok 2009 1329
     Rok 2008 1112
     Rok 2007 795
     Rok 2006 702
     Rok 2005 863
     Rok 2004 10249
   Budżet 4945
     Podstawowe informacje o budżecie 2408
    ›    Uchwały okołobudżetowe 3645
    ›    Realizacja planowanych dochodów 862
    ›    Realizacja planowanych wydatków 799
    ›    Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 786
    ›    Dotacje z budżetu 946
     Budżet 2004 rok 1196
     Budżet 2005 rok 1261
    ›    Uchwały okołobudzetowe 4022
    ›    Realizacja planowanych dochodów 947
    ›    Realizacja planowanych wydatków 978
    ›    Dotacje z budżetu 876
     Budżet 2007 rok 1095
    ›    Informacje z realizacji budżetu 823
    ›    Uchwały około budżetowe 951
     Budżet 2008 rok 1175
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1650
    ›    Uchwały około budżetowe 1000
     Bodżet 2009 rok 1096
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1973
    ›    Uchwały około budżetowe 968
     Budżet 2010 rok 1046
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2482
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 1367
     Budżet 2011 990
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2570
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 2163
     Budżet 2012 rok 926
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1388
    ›    Uchwały około budżetowe 2156
     Budżet 2013 rok 823
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1163
    ›    Uchwały około budżetowe 1377
     Budżet 2014 rok 671
    ›    Informacje z realizacji budżetu 844
    ›    Uchwały około budżetowe 663
     Budżet 2015 rok 699
    ›    Informacje z realizacji budżetu 823
    ›    Uchwały okołobudżetowe 833
     Budżet 2016 rok 611
    ›    Informacje z realizacji budżetu 746
    ›    Uchwały około budżetowe 802
     Budżet 2017 rok 262
    ›    Informacje z realizacji budżetu 240
    ›    Uchwały około budżetowe 419
   Uchwały 8263
     Rok 2017 2169
     Rok 2016 8823
     Rok 2015 7443
     Rok 2014 6846
     Rok 2013 9348
     Rok 2012 12997
     Rok 2011 14128
     Rok 2010 14750
     Rok 2009 15322
     Rok 2008 22984
     Rok 2007 21939
     Rok 2006 19839
     Rok 2005 16565
     Rok 2004 28753
     Rok 2003 1548
     Rok 2002 1530
   Podatki i opłaty lokalne 4946
     Podatek od nieruchomości 5297
    ›    Stawki podatku 2217
     Podatek od środków transportowych 2152
    ›    Stawki podatku 1778
     Podatek rolny 3243
    ›    Stawki podatku 1965
     Podatek leśny 2718
    ›    Stawki podatku 1795
     Interpretacje indywidualne 297
     Podatek od posiadania psów 1674
     Zwolnienia z podatku 1938
     Opłata za wodę i ścieki 1548
     Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 510
   Informacje o środowisku 32987
   Informacje Urzędu 5070
     Ogłoszenia urzędu 2053
    ›    Rok 2004 1213
    ›    Rok 2005 955
    ›    Rok 2011 654
     Decyjze i wnioski środowiskowych uwarunwkowaniań. 1546
    ›    Rok 2006 1163
    ›    Rok 2007 1125
     Uchwały Rady Gminy 1962
   Akty prawa miejscowego 7817
   Strategia rozwoju 3827
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 749
   Protokoły 3218
   Zgromadzenia 643
     Zawiadomienia o zgromadzeniach 286
   Zagospodarowanie przestrzenne 17114
   Rejestr działalności regulowanej 2396
   System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2155
     Zasady segregowania odpadów 647
     Harmonogram zbiórki 1089
     Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne 1320
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 681
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 702
     Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami 873
     Uchwały 2525
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 545
   Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 1954
   Gospodarka komunalna 8912
   Pozostałe 3738
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 135
     Rok 2017 145
   Ogłoszenia Przetargów 32178
     Rok 2017 6091
     Rok 2016 24821
     Rok 2015 12219
     Rok 2014 15774
     Rok 2013 12093
     Rok 2012 9261
     Rok 2011 14160
     Rok 2010 8669
     Rok 2009 23645
     Rok 2008 23142
     Rok 2007 26243
     Rok 2006 15241
     Rok 2005 92122
     Rok 2004 7974
     Rok 2003 1382
   Ogłoszenia zamówień poniżej 30 tys. EURO 6021
     Rok 2017 2143
     Rok 2016 1355
     Rok 2015 17172
     Rok 2014 1677
Załatwianie Spraw
   Skrzynka Podawcza 3139
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 4469
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1436
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1477
    ›    Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urzędu stanu cywilnego 1382
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1244
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 924
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1382
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1278
    ›    Sporządzenie aktu małżeństwa 983
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 361
     Wydanie dowodu osobistego 2758
     Meldunki 1651
    ›    Zameldowanie na pobyt stały / czasowy trwający ponad 3 miesiące 1353
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące 1306
    ›    Zaświaczenia z ewidencji ludności 758
    ›    Pełnomocnictwo 383
    ›    Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 341
    ›    Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rezczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy 427
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 158
     Nieruchomości 672
    ›    Wydanie odpisów aktów ziemi 863
    ›    Podział nieruchomości 778
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1030
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 728
     Działalność gospodarcza 1516
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1515
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1345
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1328
    ›    Wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej. 1073
     Zezwolenia i decyzje 1865
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 745
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1232
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1471
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży 1313
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 1441
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym 963
    ›    Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 955
    ›    Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1061
    ›    Wydanie zezwolenia na budowę zjadu z drogi gminnej 749
    ›    Wydanie dezycji o środowiskowych umwaunkowaniach 922
    ›    Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej 738
    ›    Wydanie zezwolenia na uprawę maku 550
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 772
    ›    Uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów 834
    ›    Rządowy program Wyprawka Szkolna 703
    ›    Wydanei warunków technicznych przyłącza wodno- kanalizacyjnego 861
    ›    Odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego 555
    ›    Zezwolenie na organizację imprezy artystycznej 711
    ›    Udostępnienie informacji publicznej 688
     Podatki i opłaty lokalne 669
    ›    Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości 850
    ›    Deklaracja i informacja na podatek rolny 692
    ›    Deklaracja i informacja na podatek leśny 639
     Zaświadczenia 776
    ›    Wydanie zaświadczenia o usytuowaniu działki 1423
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wysokości dochodu. 1075
    ›    Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem 2029
    ›    Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach 885
    ›    Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament) 883
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 2244
Inne
   Jednostki organizacyjne 6916
     Gminny Ośrodek Kultury 3989
    ›    Kontakt 1828
    ›    Kierownictwo 1461
    ›    Statut 1115
    ›    Regulamin 952
    ›    Majątek 922
     Ośrodek Pomocy Społecznej 3331
    ›    Kontakt 1805
    ›    Kierownictwo 1445
    ›    Statut 1210
    ›    Struktura organizacyjna 1536
    ›    Aktualności 2879
    ›    Kontakt 1275
    ›    Kierownictwo 1220
    ›    Statut 1012
    ›    Regulamin 979
    ›    Struktura organizacyjna 1017
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1966
    ›    Kontakt 1084
    ›    Kierownictwo 1056
    ›    Statut 975
    ›    Regulamin 974
    ›    Struktura organizacyjna 973
    ›    Majątek 1033
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1042
     Placówki Oświaty 1990
     Gimnazjum w Czarnożyłach 2551
    ›    Kontakt 1171
    ›    Kierownictwo 1225
    ›    Statut 991
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach 2817
    ›    Kontakt 1102
    ›    Kierownictwo 1105
    ›    Statut 975
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach 2447
    ›    Kontakt 1038
    ›    Kierownictwo 1016
    ›    Statut 906
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie 2052
    ›    Kontakt 1029
    ›    Kierownictwo 955
    ›    Statut 899
   Jednostki pomocnicze 4545
     Sołectwa 2448
   Oferty inwestycyjne 3872
     Infrastruktura 1501
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1005
    ›    Stan elektryfikacji 964
    ›    Stan telefonizacji 863
    ›    Stan gospodarki komunalnej 949
    ›    Drogi 884
     Oferty 9884
   Rejestry i ewidencje 3640
     Rejestr skarg i wniosków 1655
     Upoważnienia i pełnomocnictwa 1414
     Rejestr instytucji kultury 705
     Gminna Ewidencja Zabytków 941
   Oświadczenia majątkowe 7956
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 5414
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły 12035
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 4339
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Czarnożyły 6232
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4208
   Informacje nieudostepnione 567
   Redakcja Biuletynu 3929
    ›    pliki na serwerze BIP 1123